Elektronická úřední deska

Obsah dokumentu

 

Název: Opatření obecné povahy

Popis: zakazuje se podle ust. § 109 odst. 1 vodního zákona, v souladu s ust. § 115a vodního zákona nakládání s podzemními a povrchovými vodami, tj. konkrétně jejich odběr ze studní, vodních toků a nádrží apod. pro účely napouštění soukromých bazénů, mytí automobilů a zavlažování zatravněných ploch (s výjimkou veřejných sportovišť)

 

Původce: MěÚ Rosice

Typ dokumentu: Oznámení

 

Datum vyvěšení: 30.7.2018 21:01 hod.

Datum svěšení: 16.8.2018 21:01 hod.

 

 

Obsah vyvěšení:

 733-6e2_opatreni-obecne-povahy.pdf (typ PDF, 222 KB)

Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o