Elektronická úřední deska

[ Aktuální stav | Stav k datu | Historie ]

 

Stav k 23.2.2019.

Poslední změna 19.2.2019 14:07 hod.

Počet nalezených dokumentů: 20.

Původce Název Typ šipka řazení Vyvěšeno
Obec Příbram na Moravě Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č.4/2016
Ostatní 1.7.2016
2.7.2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Ostatní 5.9.2018
31.12.2023
Obec Příbram na Moravě Návrh rozpočtu obce Příbram na Moravě pro rok 2018
Ostatní 21.11.2017
do sejmutí
Obec Příbram na Moravě Střednědobý výhled rozpočtu obce Příbram na Moravě 2019 - 2020
Ostatní 21.11.2017
do sejmutí
Obec Příbram na Moravě Obecně závazná vyhláška č. 1/2018
o místním poplatku odpady. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2019
Oznámení 3.12.2018
3.3.2019
Obec Příbram na Moravě Schválený rozpočet obce Příbram na Moravě pro rok 2019
Oznámení 5.12.2018
5.3.2019
Obec Příbram na Moravě Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce pro rok 2020 - 2021
Oznámení 5.12.2018
5.3.2019
Krajský úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí Stanovení termínů sčítání zvěře pro rok 201 9 na území Jihomoravského kraje
v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 zákona o myslivosti,termín sčítání zvěře pro uživatele honiteb na území Jihomoravského kraje na den 2.března 2019 (sobota) .
Oznámení 23.1.2019
15.3.2019
Obec Příbram na Moravě Rozpočtové opatření č. 1/2019
Oznámení 19.2.2019
23.3.2019
Svazk vodovodů a kanalizací Ivančice Závěrečný účet Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice za rok 2017
Oznámení 10.6.2018
30.6.2019
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Oznámení o vyvěšení Střednědobého výhledu rozpočtu SVaK 2020-2021
Oznámení 17.12.2018
31.12.2019
Obec Příbram na Moravě Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Příbram na Moravě na rok 2018-2019
Oznámení 20.4.2017
do sejmutí
SVaK Ivančice Rozpočtové opatření č. 3 a 4/2017 Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice
Oznámení 22.5.2017
do sejmutí
Svazk vodovodů a kanalizací Ivančice Návrh rozpočtu pro rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Oznámení 8.11.2017
do sejmutí
Mikroregion Kahan dso Návrh Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 a 2022
Oznámení 11.12.2017
do sejmutí
Mikroregion Kahan dso Zveřejnění dokumentů
Oznámení 11.12.2017
do sejmutí
Obec Příbram na Moravě Oznámení o zveřejnění dokumentů
Oznámení 11.10.2018
do sejmutí
Mikroregion Kahan dso Oznámení o zveřejnění dokumentů
Oznámení 24.10.2018
do sejmutí
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Oznámení o vyvěšení schváleného rozpočtu na rok 2019
Veřejná vyhláška 17.12.2018
31.12.2019
Obec Příbram na Moravě Obecně závazná vyhláška č. 1/2017
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Veřejná vyhláška 12.12.2017
do sejmutí

» Legislativa

Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o