Elektronická úřední deska

[ Aktuální stav | Stav k datu | Historie ]

 

Stav k 1.10.2023.

Poslední změna 27.9.2023 13:16 hod.

Počet nalezených dokumentů: 10.

Původce Název Typ šipka řazení Vyvěšeno
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb.
Oznámení 17.3.2020
31.12.2023
Ikonka dokumentu
Mikroregion Kahan dso Zveřejnění dokumentů
Oznámení 11.12.2017
do sejmutí
Ikonka dokumentu
Obec Příbram na Moravě Oznámení o zveřejnění dokumentů
podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Oznámení 15.6.2023
do sejmutí
Ikonka dokumentu
Obec Příbram na Moravě PRAVIDLA LOVU RYB NA RYBNÍKU KUCHYŇKA V K. Ú. PŘÍBRAM NA MORAVĚ
platná od 3.7.2023
Oznámení 3.7.2023
do sejmutí
Ikonka dokumentu
Hejtman Jihomoravského kraje o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje číslo 1/2023 ze dne 11. července 2023
Rozhodnutí 12.7.2023
do sejmutí
Ikonka dokumentu
MěÚ Rosice Odbor dopravy Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích
Úplná uzavírka silnice III/3958 v k. ú. Vys. Popovice - viz přílohy
Veřejná vyhláška 27.9.2023
14.10.2023
Ikonka dokumentu
Krajský úřad Jihomoravského kraje návrh Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
a projednání Vyhodnocení vlivů návrhu A3 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území
Veřejná vyhláška 30.8.2023
16.10.2023
Ikonka dokumentu
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky
Veřejná vyhláška 6.9.2023
1.1.2024
Ikonka dokumentu
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Veřejná vyhláška 26.6.2023
31.1.2024
Ikonka dokumentu
Obec Příbram na Moravě Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 - o místním poplatku odpady
Veřejná vyhláška 14.12.2020
do sejmutí
Ikonka dokumentu

» Legislativa

Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011–2023 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti