Elektronická úřední deska

[ Aktuální stav | Stav k datu | Historie ]

 

Stav k 16.11.2018.

Poslední změna 13.11.2018 12:24 hod.

Počet nalezených dokumentů: 28.

stránkování: 1 | 2 |

Původce Název Typ Vyvěšeno šipka řazení
Obec Příbram na Moravě Návrh rozpočtu obce Příbram na Moravě na rok 2019
Veřejná vyhláška 13.11.2018
30.11.2018
Obec Příbram na Moravě Návrh - Rozpočtový výhled obce Příbram na Moravě na roky 2020 – 2021
Oznámení 13.11.2018
30.11.2018
ZŠ a MŠ Příbram na Moravě Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Příbram na Moravě na rok 2019
Oznámení 13.11.2018
30.11.2018
ZŠ a MŠ Příbram na Moravě Návrh - Rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Příbram na Moravě na roky 2020 – 2021
Oznámení 13.11.2018
30.11.2018
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SVaK Ivančice na období 2020 - 2021
Oznámení 9.11.2018
30.11.2018
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Návrh rozpočtu SVaK Ivančice pro rok 2019
Oznámení 9.11.2018
30.11.2018
Mikroregion Kahan Návrh rozpočtu Mikroregionu Kahan pro rok 2019
Oznámení 9.11.2018
7.12.2018
MěÚ Rosice Územní rozhodnutí
Příbram na Moravě - kanalizace a ČOV - prodloužení vodovodu, vodovodní přípojka a přístupová komunikace k ČOV
Veřejná vyhláška 7.11.2018
24.11.2018
Státní pozemkový úřad OZNÁMENÍ
o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v k. ú. Příbram na Moravě
Oznámení 29.10.2018
30.11.2018
Mikroregion Kahan dso Oznámení o zveřejnění dokumentů
Oznámení 24.10.2018
do sejmutí
Svazk vodovodů a kanalizací Ivančice Oznámení o vyvěšení rozpočtových opatření
Oznámení 17.10.2018
do sejmutí
Obec Příbram na Moravě Oznámení o zveřejnění dokumentů
Oznámení 11.10.2018
do sejmutí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Ostatní 5.9.2018
31.12.2023
Obec Příbram na Moravě Počet a sídlo volebních okrsků
Oznámení 22.8.2018
22.11.2018
Svazk vodovodů a kanalizací Ivančice Závěrečný účet Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice za rok 2017
Oznámení 10.6.2018
30.6.2019
Státní pozemkový úřad Aktualizace BPEJ v katastrálním území Příbram na Moravě
Oznámení 19.2.2018
30.11.2018
Obec Příbram na Moravě Poděkování KÚ JMK za získanou finanční podporu v roce 2017
Obec Příbram na Moravě děkuje Krajskému úřadu Jihomoravského kraje za získanou finanční podporu ve formě dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2017.
Oznámení 14.2.2018
31.12.2018
Svazk vodovodů a kanalizací Ivančice Oznámení o vyvěšení Střednědobého výhledu rozpočtu SVaK 2019-2020
Oznámení 15.12.2017
31.12.2018
Svazk vodovodů a kanalizací Ivančice Oznámení o vyvěšení schváleného rozpočtu na rok 2018
Oznámení 15.12.2017
31.12.2018
Obec Příbram na Moravě Obecně závazná vyhláška č. 1/2017
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Veřejná vyhláška 12.12.2017
do sejmutí

stránkování: 1 | 2 |

» Legislativa

Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o