Elektronická úřední deska

[ Aktuální stav | Stav k datu | Historie ]

 

Stav k 19.4.2021.

Poslední změna 9.4.2021 13:00 hod.

Počet nalezených dokumentů: 12.

Původce Název Typ Vyvěšeno šipka řazení
Obec Příbram na Moravě Návrh Závěrečného účtu obce Příbram na Moravě za rok 2020
Oznámení 9.4.2021
11.5.2021
Obec Příbram na Moravě Záměr pronájmu nebytových prostor pohostinství na hřišti
Záměry prodeje, pronájmu 7.4.2021
27.4.2021
MěÚ Rosice- Odbor Dopravy Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Z důvodu výstavby kanalizace a ČOV v obci Příbram na Moravě, komunikace č. III/3958 v obci Pří-bram na Moravě rámci stavby „Příbram na Moravě, sil.III/3958 a místní kom., výstavba kanalizace a ČOV“
Veřejná vyhláška 19.3.2021
20.4.2021
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Oznámení o zveřejnění dokumentů
Oznámení 16.3.2021
do sejmutí
Český statistický úřad OZNÁMENÍ ČSÚ O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
Oznámení 1.3.2021
1.6.2021
Mikroregion Kahan dso Oznámení o zveřejnění dokumentů
podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Oznámení 11.1.2021
31.12.2021
Obec Příbram na Moravě Termíny svozů odpadů v roce 2021
plánovací kalendář
Oznámení 8.1.2021
31.12.2021
Obec Příbram na Moravě Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 - o místním poplatku odpady
Veřejná vyhláška 14.12.2020
do sejmutí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb.
Oznámení 17.3.2020
31.12.2023
Obec Příbram na Moravě Oznámení o přidělení individuální dotace
Oznámení 25.12.2019
31.12.2022
Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška 2.9.2019
31.12.2022
Mikroregion Kahan dso Zveřejnění dokumentů
Oznámení 11.12.2017
do sejmutí

» Legislativa

Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o