Domů > Aktuality > Informace z OÚ

Důrazné upozornění - obec Příbram na Moravě nedoporučuje koupání na rybníku Kuchyňka. Je zde podezření na Cerkárie s rizikem Cerkáriové dermatitidy. Situaci monitoruje a řešíme. O nápravě budete informováni 😭
https://youtu.be/EsDsTO8zoC4

 

 

 

 

 Termíny svozů odpadů v roce 2022 - plánovací kalendář - detail

 

 


  

 

Název projektu: Protipovodňová opatření obce Příbram na Moravě

Reg. č. projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_145/0012539

Identifikační číslo: 115D312040669

Název projektu: Chodník na Brodku
reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012486

Cílem projektu je výstavba chodníků v obci Příbram na Moravě podél silnice III/3985, která přispěje ke zvýšení bezpečnosti v obci. Realizací dojde také k lepšímu zpřístupnění hromadné veřejné dopravy, občanské vybavenosti osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Celkové náklady projektu: 5 320 000 Kč
Výše dotace: 4 750 000 Kč

Realizace projektu: 2020

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

 


 

 


 

Informace Obce Příbram na Moravě k usnesení vlády České republiky ze 14. března 2020 po vyhlášení karantény v celé České republice od 16. března 2020Vláda České republiky s účinnost od soboty 14. března 2020 od 6 hod. do úterý 24. března 2020 do 6 hod. zakazuje maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách. V neděli 15. března 2020 přijala vláda další opatření, kterým upravila rozsah výjimek prodeje. Výjimku z tohoto zákazu mají: prodejny potravin, pohonných hmot a paliv, drogistického zboží, krmiv a potřeb pro zvířata, optik, novin a časopisů, tabákových výrobků, lékárny a prodejny služeb prádelen a čistíren, dále poskytování služeb opravy silničních vozidel, odtahy a odstraňování závad vozidel, prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům, provozovny umožňující vyzvednutí zásilky zboží od třetích stran, prodej zahrádkářských potřeba včetně osiva a sadby, květinářství, provádění staveb a pohřební služby. Zákaz vlády se rovněž nevztahuje na prodej zboží přes internet či jiné vzdálené prostředky. Dále vláda na stejné období zakázala provoz restaurací a stravovacích služeb s výjimkou provozoven závodního stravování a provozoven, které občerstvení prodávají přes výdejové okénko, zajišťují prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny, anebo zajišťují rozvoz jídel přímo k odběratelům. Tento zákaz se vztahuje i na provozovny stravovacích služeb ve velkých nákupních centrech.

 

V této souvislosti Obec Příbram na Moravě oznamuje, že výše uvedený zákaz prodeje se netýká provozu prodejny potravin Jednoty Moravský Krumlov, jehož prodejní doba zůstává bez omezení, tj. v pondělí 6:00-11:00, od úterý do pátku od 6:00 do 11:00 hod. a 15:00 do 17:00 a v sobotu od 6:00 do 10:00 hod. Po vyhlášení karantény pro celou Českou republiku probíhá od pondělí 16. března 2020 prodej za zvýšených hygienických opatření týkajících se zejména prodeje pečiva, desinfekce nákupních košíků a vozíků apod.

 

Hornický dům Zbýšov zajišťuje dovoz obědů seniorům i ostatním odběratelům z Příbrami na Moravě ve standardním režimu.
Není třeba dělat si žádné velké zásoby potravin, pečivo, uzeniny a další čerstvé zboží bude i nadále plně k dispozici, stejně jako ostatní potraviny a zboží.

 

Obec Příbram na Moravě nabízí seniorům i matkám, které pečují o malé děti a nechtějí s těmito dětmi vycházet mimo domov mezi lidi, zajištění donášky základních potravin a léků přímo do vašeho domu. Pokud o tuto službu budete mít zájem, neváhejte a kontaktujte prosím starostu na jeho telefonním čísle 724 306 358, případně napište e-mail na adresu starosta@pribramnamorave.cz a OÚ tuto službu zajistí. 

 

Od úterý 17. března uzavírá obec provoz Mateřské školy Příbram na Moravě, a to zejména z důvodu minimálního zájmu rodičů o zajištění této služby po dobu této mimořádné situace.

 

Vzhledem k preventivním opatřením k omezení šíření nákazy koronaviru a v souladu s rozhodnutím vlády České republiky o omezení úředních hodin, je od pondělí 16. března 2020 do odvolání Úřad obce Příbram na Moravě otevřen pro veřejnost pouze v pondělí a středu od 8 do 10 hod.. Žádáme občany, aby omezili vstup na úřad pouze v důležitých situacích. Konzultace je možné provádět telefonicky na čísle úřadu 546 450 224, na mobilním telefonu starosty 724 306 358 nebo elektronicky e-mailem na obec@pribramnamorave.cz. Děkujeme za pochopení.

 

Věřím, že všichni chápeme vládou přijatá mimořádná opatření. V následujících dnech bychom měli všichni přistoupit k maximálnímu omezení kontaktů, abychom společně zabránili většímu šíření této nemoci a pomohli následnému klesání nových případů. Zachovejme klid a rozvahu a pokusme se přistupovat maximálně zodpovědně nejenom sami k sobě, ale i ke svému okolí.

 

Základní informace k aktuálnímu stavu šíření nemoci COVID-19 v České republice, všechna příslušná nařízení Ministerstva zdravotnictví a Usnesení vlády ČR jsou uveřejněny na internetových stránkách obce.
                                                                             Rostislav Trtilek, starosta

 


 

 

Vláda ČR s platností od 16.3.2020 od 0:00 hodin (od nynějška) do 24.3.2020 do 6:00 hodin, zakázala volný pohyb osob na celém území České republiky s výjimkou:
cest do zaměstnání
nezbytných cest za rodinou
nezbytných cest k obstarání základních životních potřeb (nákup potravin, léků, hygienického zboží, krmiv pro zvířata atd.)
cest do zdravotnických zařízení
cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí
výkonu činnosti sloužící k zajištění bezpečnosti a vnitřního pořádku, zajištění zdravotních a sociálních služeb atd.
Povolen je nezbytný doprovod.
Další opatření a doporučení:
🔴 Vláda doporučuje na veřejnosti zachovávat odstup od lidí nejméně dva metry
🔴 Vláda doporučuje zaměstnavatelům využívat co nejvyšší možnou měrou práci na dálku
🔴 Z hygienických důvodů používat přednostně bezkontaktní platební styk
🔴 Dopravci, doručovatelé a zásilkové služby by se měly vyvarovat přímého kontaktu se zákazníky
🔴 Vláda nařídila zavést omezené úřední hodiny na pondělí a středu max. tři hodiny
🔴 Termín pro daňová přiznání k dani z příjmu se odsouvá na 1. července
🔴 Hejtmani určí školy, kde bude vykonávána péče o děti zaměstnanců bezpečnostních sborů, obecní policie či zdravotníků
🔴 Ruší se modré zóny v rámci obcí
🔴 Stavebniny a hobbymarkety budou přístupné jen pro živnostníky
🔴 Uzavření obchodů a zákaz služeb se nevztahuje na autoservisy, zahrádkářství, prodej jízdenek, květinářství nebo prodej zdravotních prostředků
🔴 Vláda zakázala prodej ubytovacích služeb, provoz autoškol, prodej elektroniky a alternativní taxislužby s výjimkou těch rozvážejících potraviny
🔴 Vláda výrazně omezila volný prodej nebaleného pečiva. Musí být zajištěn mimo jiné tak, aby se u odběrného místa neshromažďovali lidé
🔴 Zdravotníci a lékaři nesmí od půlnoci po dobu nouzového stavu čerpat dovolenou. Pracovní povinnost platí pro studenty 5. a 6. ročníku lékařských fakult     
 Opatření v nouzovém stavu

Vážení občané, Vláda ČR v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.
V souladu s tímto usnesením vlády oznamujeme, že do odvolání uzavíráme tyto provozy:
• Knihovna Příbram na Moravě
• Sál Kulturního domu Příbram na Moravě

Dále prosíme, omezte osobní návštěvy obecního úřadu. V případě potřeby volejte na tel. 546 450 224, nebo 724 306 358.
Poplatky je možné platit převodem na účet 11025641/0100 s variabilní symbolem číslo popisné plátce. Dále plátce uvede v poznámce pro příjemce: druhy poplatků, které hradí a jména, příjmení a data narození osob za které poplatky hradí. 

          

 

                                                                           Rostislav Trtilek, starosta

 


 

 

Dotazník týkající se plánování v oblasti vod

Tento dotazník je určen pro občany

  

 

 

 
Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad

 


 

 

 

Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011–2022 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti