Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > Usnesení z 41. zasedání OZ, dne 14.12.2005

Usnesení z 41. zasedání OZ, dne 14.12.2005

USNESENÍ ze 41. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘÍBRAM NA MORAVĚ KONANÉHO DNE 14.12.2005


USNESENÍ

ze 41. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

KONANÉHO DNE 14.12.2005

 

Zastupitelstvo se v počtu 8 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:

 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

41/1 Za ověřovatele zápisu Josefa Patočku a Františka Procházku

41/2 Složení inventarizačních komisí pro inventarizaci obecního majetku za rok 2005

41/3 Rozpočtové opatření č. 6 – navýšení rozpočtu o 322 800 Kč na příjmové i výdajové straně.

41/4 Rozpočtové provizorium obce na rok 2006

- příjmy ve výši 3 685 200 Kč

- výdaje ve výši 3 275 200 Kč

- konsolidace ve výši 410 000 Kč

41/5 Znění dopisu adresovaného na Ministerstvo zemědělství ČR. Jedná se o Žádost o povolení manipulace s vodohospodářským majetkem vytvořeným při realizaci Vodovod Příbram na Moravě e.č. 3290301465303

41/6 Příspěvek PO ZŠ ve výši 6 000 Kč na zajištění ICT služeb

41/7 Závěrečný účet obce za rok 2004 s výhradami a tímto ruší své usnesení ze dne 15.6.2005. Nápravná opatření byla odstraněna – součástí je zpráva o odstranění nedostatků.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

  • informace starosty o odstoupení od realizace sdružení právnických osob RÚŽ
  • informace starosty z jednání Valné hromady Svazku vodovodu o ceně vody za rok 2006

 

 

………………………………….. ….…………………………….

starosta místostarosta


Článek byl publikován 19.5.2006
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o