Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 48. zasedání OZ ze dne 12.7.2006, usnesení

48. zasedání OZ ze dne 12.7.2006, usnesení

USNESENÍ

ze 48. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

KONANÉHO DNE 12.7.2006

 

Zastupitelstvo se v počtu 8 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:

 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

48/1 Za ověřovatele zápisu Josefa Patočku a Jindřicha Ovse, za zapisovatele Reginu Blažkovou

48/2 Nesouhlas s prodejem obecního pozemku p.č. 282/4 (5 m2), p.č. 282/5 (22 m2) a část p.č. 255/1 Marii Sedlákové z důvodu zachování linie dohodnuté při posledním odprodeji v této lokalitě.

48/3 Rozpočtové opatření č. 2 – navýšení rozpočtu o 94.300 Kč na příjmové i výdajové straně.

48/4 Změnu provozní doby v MŠ od 1.9.2006

 

8 přítomných zastupitelů pro, 0 proti, 0 se zdržel.

 

 

………………………………….. ….…………………………….

starosta místostarosta


Článek byl publikován 12.10.2006
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o