Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 50. zasedání OZ ze dne 20.9.2006, usnesení

50. zasedání OZ ze dne 20.9.2006, usnesení

USNESENÍ

ze 50. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

KONANÉHO DNE 20.9.2006

 

 

1. Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu Rostislava Trtilka a Jana Patočku, za zapisovatele Reginu Blažkovou.

2. Zastupitelstvo obce schvaluje předložený Návrh společných zařízení KPÚ v

Příbrami na Moravě bez výhrad.

 

Usnesení bylo schváleno 5 přítomnými členy zastupitelstva, 0 se zdržel, 0 proti.

Ukončení zasedání: 19.15 hod.

 

Zapsala:

Za správnost zápisu: Jan Patočka, Rostislav Trtilek


Článek byl publikován 12.10.2006
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o