Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 51. zasedání OZ ze dne 11.10.2006, usnesení

51. zasedání OZ ze dne 11.10.2006, usnesení

USNESENÍ

z 50. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

KONANÉHO DNE 11.10.2006

 

Zastupitelstvo se v počtu 9 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:

 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

 

51/1 Za ověřovatele zápisu Josefa Patočku a Jana Patočku, za zapisovatele Reginu Blažkovou

51/2 Rozpočtové opatření č. 4 – navýšení rozpočtu na příjmové i výdajové straně o 34.600 Kč

51/3 Navýšení rozpočtu PO ZŠ o 38.000 Kč

51/4 Změnu rozpočtu – přesun částky 37.589 Kč z par. 3113 na par. 3119

51/5 Opravu WC a kuchyně v obecním pohostinství ve výši cca 2.000 Kč

51/6 Vybudování svodidel na mostě ve výši do 30.000 Kč

51/7 Vyřazení projektů, které pro obec nemají žádný význam v celkové výši 113.750 Kč

 

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ:

  • zprávu starosty obce o stavu dotace z dotačního programu Podpora v oblasti vodního hospodářství
  • oznámení o existenci umístění značky geodet.bodu na p.č. KN 746/1, PK 1696
  • hodnotící zprávu starosty a místostarosty za volební období 2002 - 2006

 

8 přítomných zastupitelů pro, 1 proti, 0 se zdržel.

 

………………………………….. ….…………………………….

starosta místostarosta


Článek byl publikován 19.10.2006
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o