Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 3. zasedání OZ ze dne 6.12.2006, usnesení

3. zasedání OZ ze dne 6.12.2006, usnesení

USNESENÍ

z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

KONANÉHO DNE 6.12.2006

 

Zastupitelstvo se v počtu 7 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:

 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

3/1

Za ověřovatele zápisu Andreu Nenkovskou a ing. Martina Uhlíře, za zapisovatele Reginu Blažkovou

3/2

Rozpočtové opatření č. 6 – navýšení rozpočtu na příjmové i výdajové straně o 424 300,- Kč

3/3

Rozpočtové provizorium na rok 2007 : příjmy ve výši 3 791 800,- Kč, výdaje ve výši 3 431 800,- Kč, konsolidace ve výši 360 000,- Kč.

3/4

Plán rozvoje obce na léta 2006 - 2010

3/5

Příspěvek na hračky dětí MŠ Příbram ve výši 5 000,- Kč

3/6

Složení inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku obce k 31.12.2006

3/7

Účast zástupců obce na dražbě pozemků bývalého ZD Zakřany dne 11.1.2007

 

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ:

- Složení finančního výboru a zprávu finančního výboru

 

 

7 přítomných zastupitelů pro, 0 proti, 0 se zdržel.

 

………………………………….. ….…………………………….

starosta místostarosta


Článek byl publikován 12.3.2007
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o