Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > Usnesení z 40. zasedání OZ, dne 16.11.2005

Usnesení z 40. zasedání OZ, dne 16.11.2005

USNESENÍ ze 40. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘÍBRAM NA MORAVĚ KONANÉHO DNE 16.11.2005


USNESENÍ

ze 40. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

KONANÉHO DNE 16.11.2005

 

 

 

Zastupitelstvo se v počtu 8 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:

 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE :

 

40/1 Za ověřovatele zápisu Josefa Patočku a ing. Martina Uhlíře

 

40/2 Rozpočtové opatření č. 5 – navýšení rozpočtu o 27 000,- Kč na příjmové i výdajové straně.

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

  • stanovy zájmového sdružení právnických osob RÚŽ s tím, že na příštím zasedání se zastupitelstvo obce vyjádří ke vzniku RÚŽ tvořeného MR KAHAN dso (jehož je Příbram členem) a Muzeem průmysl. železnic
  • zprávu o kolaudaci trasy vodovodu B2 a B4
  • zprávu místostarosty o stavu budování „duhového“ dětského hřiště u školy
  • zprávu o stavu vymáhání pohledávek za Mgr. Ilonou Prokešovou
  • zprávu starosty o stavu obecního lesa

 

 

 

 

 

 

………………………………….. ….…………………………….

 

starosta místostarosta


Článek byl publikován 17.1.2006
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o