Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 6. zasedání OZ ze dne 14.3.2007, usnesení

6. zasedání OZ ze dne 14.3.2007, usnesení

USNESENÍ

ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

KONANÉHO DNE 14.3. 2007

 

Zastupitelstvo se v počtu 9 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:

 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

 

6/1

Za ověřovatele zápisu ing. Martina Uhlíře, Andreu Nenkovskou , za zapisovatele Jitku Trávníčkovou.

6/2

Rozpočet obce Příbram na Moravě na rok 2007 v této skladbě: 4 126 000 Kč příjmy, 5 043 300 Kč výdaje, 1 272 900 Kč konsolidaci, splátku půjčky 355 600 Kč.

Rozpočtový výhled na roky 2008–2010.

6/3

Hospodářský výsledek Základní a Mateřské školy Příbram na Moravě v částce 29 340 Kč na tvorbu rezervního fondu školy.

6/4

Odprodej zastavěných pozemků v částce 50 Kč/m2 nestavební , 110 Kč/m2 stavební a pronájem 5 Kč/m2 na rok. Dále odprodej pozemků p. Luňákovi – rozloha 206 m2 v hodnotě 50 Kč/m2,

p.Vojáčkovi – rozloha 32 m2 v hodnotě 110 Kč/m2, a p.Žůrkovi – rozloha 139 m2 v hodnotě 1110 Kč/m2.

6/5

Schválení členského příspěvku obce pro KAHAN v částce 23 328 Kč.

6/6

Zadání zpracování změny územního plánu Ing. arch Ciznerové.

6/7

Částečně zaplatí změnu č. 1 územního plánu žadatel o novou lokalitu pro funkci bydlení a to částkou 12 000 Kč.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

Ustanovení likvidační komise pro likvidaci vyřazeného obecního majetku pro rok 2007, ve složení: J. Hradecký, Josef Patočka (č. 1) a Rostislav Trtilek.

 

 

9 přítomných zastupitelů pro, 0 proti, 0 se zdržel.


Článek byl publikován 17.6.2007
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o