Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 7. zasedání OZ ze dne 28.3.2007, usnesení

7. zasedání OZ ze dne 28.3.2007, usnesení

USNESENÍ

ze 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

KONANÉHO DNE 28.3.2007

 

Zastupitelstvo se v počtu 6 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:

 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

 

7/1

Za ověřovatele zápisu Andreu Nenkovskou a Reginu Blažkovou, za zapisovatele Jitku Trávníčkovou.

7/2

Finanční vyrovnání s Davidem Pelikánem jako vlastníkem pozemku, pod nímž vede optokabel.

7/3

Odkup pozemků pro účely pozemkových úprav za cenu BPEJ + daň z převodu nemovitostí.

 

6 přítomných zastupitelů pro, 0 proti, 0 se zdržel.


Článek byl publikován 20.6.2007
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o