Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 10. zasedání OZ ze dne 13.6.2007 (mimořádné), usnesení

10. zasedání OZ ze dne 13.6.2007 (mimořádné), usnesení

USNESENÍ

 

z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

 

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

 

KONANÉHO DNE 13.6.2007


Zastupitelstvo se v počtu 8 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:


ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

1/10

Za ověřovatele zápisu Andreu Nenkovskou a Roberta Čeléniho, za zapisovatele Jitku Trávníčkovou.

2/10

Opravu ulice Ve strži dle kalkulace firmy Soukup Miloš ve výši 238 714,- Kč

3/10

Navýšení opravy střechy nad jídelnou školy z původních 110 000,-Kč na 121 475,- Kč.

4/10

Nákup travní traktorové sekačky za 107 700,- Kč vč.DPH, dotace z ENERGOREGIONU 2020 ve výši 100 000,- Kč ( na 100 000,-Kč dotace dofinancování 27 000,- Kč )

5/10

Uzavření smlouvy o půjčce 100 000,- Kč s mikroregionem KAHAN – návratnost půjčky po obdržení dotace v září 2008


Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

- havarijní stav střechy na budově školy


8 přítomných zastupitelů pro, 0 proti, 0 se zdržel.


starosta, místostarosta


Článek byl publikován 30.10.2007
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o