Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 11. zasedání OZ ze dne 20.6.2007, usnesení

11. zasedání OZ ze dne 20.6.2007, usnesení

USNESENÍ

 

z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

 

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

 

KONANÉHO DNE 20.6.2007


Zastupitelstvo se v počtu 7 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:


ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

Za ověřovatele zápisu Andreu Nenkovskou a Roberta Čeléniho, za zapisovatele Jitku Trávníčkovou


11/2

Závěrečný účet obce za rok 2006 s výhradou – závady z přezkumu hospodaření byly odstraněny

11/3

Rozpočtové opatření č. 3 – navýšení rozpočtu na příjmové straně ve výši 6 900 (dotace na les), navýšení na výdajové straně o 433 700 Kč (silnice, střecha, energie, plyn) včetně přesunu mezi položkami. Částka 426 800 Kč bude použita z financování.

11/4

Podpisové právo za obec Příbram na Moravě pro místostarostu Rostislava Trtilka

11/5

Po odstoupení od smlouvy ze strany p.Záděry záměr o odprodeji pozemku p.č.2544 (865 m2)

11/6

Použití rezervního fondu PO ZŠ na zakoupení kreslící tabule v ceně 18 445 včetně DPH a Tépé Vinetou v ceně 6 902 Kč.

11/7

Nákup software CODEXIS, který obsahuje LEGISLATIVU ČR, LEGISLATIVU EU, JUDIKATURU ČR a JUDIKATURU EVROPSKÉHO SOUDNÍHO DVORA

11/8

Pověřuje starostu jednáním ohledně opravy střechy na kapli na biskupství o financování této opravy – předběžně do výše 300 000 Kč


starosta, místostarostaČlánek byl publikován 30.10.2007
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o