Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 13. zasedání OZ ze dne 12.9.2007, usnesení

13. zasedání OZ ze dne 12.9.2007, usnesení

USNESENÍ

 

z 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

 

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

 

KONANÉHO DNE 12.9.2007Zastupitelstvo se v počtu 7 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:


ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

13/1

Za ověřovatele zápisu Josefa Patočky č. 1 a Rostislava Trtilka, za zapisovatele Jitku Trávníčkovou

13/2

Rozpočtové opatření č. 5 – přesun mezi paragrafy (snížení § 6409 o 11 400 Kč a navýšení § 2143 o 11 400 Kč), jedná se o příspěvek SROP.

13/3

Vybudování povrchu ulice u Vonešových (č. p. 17) v ceně cca 200 000 Kč.

13/4

Nákup 7 ks posypových nádob.

13/5

Uzavření nové smlouvy na parkování u firmy Reitoral na dobu do 10/2010 (do konce volebního období tohoto zastupitelstva) v ceně 5 Kč/m2 a rok.starosta, místostarosta


Článek byl publikován 30.10.2007
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o