Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 14. zasedání OZ ze dne 17.10.2007, usnesení

14. zasedání OZ ze dne 17.10.2007, usnesení

USNESENÍ

 

z 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

 

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

 

KONANÉHO DNE 17.10.2007Zastupitelstvo se v počtu 9 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:


ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

14/1

Za ověřovatele zápisu Josefa Patočky č. 1 a Rostislava Trtilka, za zapisovatele Jitku Trávníčkovou

14/2

Uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku Ladislavu Reitoralovi na dobu neurčitou

14/3

Nákup počítače na obecní úřad včetně software v hodnotě do 25000 Kč

14/4

Pronájem obecního bytu Františku Brázdovi, obecnímu zaměstnanci v návaznosti na pracovní smlouvu

14/5

Pořízení plastových dveří do obecní hospody v ceně 22 000 Kč dle předložené nabídky

14/6

Rozpočtové opatření č. 6 – navýšení příjmů o 118 470,- Kč (vyúčtování el.energie, dotace na les, EKO – KOM příjem za plasty), navýšení výdajů o 370 770 Kč (nádoby na posyp, oprava septiku, revize hromosvodu, navýšení majetku OÚ, školení). Částka 252 300 Kč byla použita z financování.starosta, místostarosta


Článek byl publikován 30.10.2007
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o