Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 19. zasedání OZ ze dne 26.3.2008, usnesení

19. zasedání OZ ze dne 26.3.2008, usnesení

USNESENÍ

 

z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

 

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

 

KONANÉHO DNE 26.3.2008

 

 

Zastupitelstvo se v počtu 8 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto :

 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE :

19/1

Za ověřovatele zápisu Roberta Čeléniho a Josefa Patočku č.1, za zapisovatele Jitku Trávníčkovou

19/2

Návrhovou komisi ve složení Regina Blažková a Rostislav Trtilek

19/3

Příspěvek na opravu kaple do výše 25 000,- Kč

19/4

Příspěvek do sdružení KAHAN na rok 2008 ve výši 23 400 Kč

19/5

Rozpočet obce (po změnách) pro rok 2008 ve výši 4 687 200 Kč (příjmy), 6 085 000 Kč (výdaje) a financování ve výši 355 600 Kč. Rozpočet se schvaluje na jednotlivé paragrafy se schodkem 1 753 400 Kč.

19/6

Rozpočtový výhled na léta 2009 – 2011 : v roce 2009 příjmy 4 770 tis., výdaje 4 780 tis., v roce 2010 příjmy 4 900 tis., výdaje 4 910 tis., v roce 2011 příjmy 5 050 tis., výdaje 5 220 tis.

19/7

Rozpočet PO Základní a Mateřské školy, celkové náklady na provoz pro rok 2008 činí 518 000 Kč.

19/8

Odměny zastupitelů pro rok 2008 dle návrhu.

19/9

Zadání opravy obecních komunikací fy COLAS.

19/10

Vstup do sdružení místních samospráv ČR.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

- Zprávu z jednání finančního výboru

- Změny v návrhu rozpočtu

 

 

starosta, místostarosta


Článek byl publikován 9.5.2008, poslední změna 26.5.2008
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o