Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 24. zasedání OZ ze dne 10.9.2008, usnesení

24. zasedání OZ ze dne 10.9.2008, usnesení

USNESENÍ

Z 24. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

KONANÉHO DNE 10.9.2008

 

Zastupitelstvo se v počtu 8 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:

 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE :

24/1

Návrhovou komisi ve složení Regina Blažková a Rostislav Trtilek

24/2

Za ověřovatele zápisu Marii Kubíčkovou a Josefa Patočku z č.1, za

zapisovatele Jitku Trávníčkovou

24/3

ZO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou Hrubeš – navýšení 71 563 Kč, navýšení částky za regulaci kotelny včetně uvedení do provozu kotlů do 15 000 Kč

24/4

ZO schvaluje přeložku sloupu el. vedení u stavby rodinného domku Sedlákových

24/5

ZO schvaluje zřízení věcného břemene na kabelovou přípojku NM vedenou v obecní komunikaci č.parcely 2965

24/6

ZO schvaluje smlouvu o narovnání s firmou AZOS s.r.o. – užívání obec.pozemků 3 roky nazpět

24/7

ZO nesouhlasí s investičním příspěvkem 5 900 Kč do DSO MR Kahan

24/8

ZO souhlasí s dodatkem smlouvy o dílo s firmou Colas.CZ

24/9

ZO schvaluje poskytnutí příspěvku 27 293 Kč obci Vysoké Popovice na vybudování rozvodu vody po hřbitově ve Vys. Popovicích (celkové náklady 87 218,50 Kč – rozpočteno mezi obce Vys.Popovice, Rapotice, Lesní Jakubov a Příbram na Moravě dle počtu obyvatel)

24/10

ZO schvaluje výměnu dveří v obecním bytě č.p.33

24/11

ZO schvaluje příspěvek na zájezd seniorů s trvalým pobytem v Příbrami ve výši 220 Kč na seniora (celková cena je 390 Kč)

24/12

ZO schvaluje rozpočtové opatření č.4, navýšení příjmů o 94 800 Kč, výdajů o 114 800 Kč a 20 000 Kč bude financováno.

 

ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru

 

 

………………………………….. ….…………………………..

starosta místosta


Článek byl publikován 28.12.2008
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o