Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 32. zasedání OZ ze dne 13.5.2009, usnesení

32. zasedání OZ ze dne 13.5.2009, usnesení

USNESENÍ

z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

KONANÉHO DNE 13.5.2009

 

 

Zastupitelstvo se v počtu 7 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:

 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE :

1/32

Za ověřovatele zápisu Reginu Blažkovou a Marii Kubíčkovou, za zapisovatele Jitku Trávníčkovou

2/32

Návrhovou komisi ve složení Jaroslava Bartošková a Robert Čeléni

3/32

Zápis do kroniky za rok 2008, tak jak byl přednesen kronikářem obce Mgr. Ladislavem Vaverkou

4/32

Rozpočtové opatření č. 2/2009 navýšení příjmů (dotace na volby do EP) a výdajů (volby EP a přesun Nástroj, zdroj, UZ na CZECH POINT a přesun § energie a přesun položek – voda zeleň) ve výši 17 300,- Kč.

5/32

Zvýšení příspěvku na 1 500,- Kč na výkon přenesené působnosti podle § 53, odst. 1) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích městu Rosice

6/32

Smlouvu Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice o právu provést stavbu na pozemcích vlastníka přes p.č. 2876, 2877, 2839, 2547, 2532 vedené na LV 10001

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

  • Zprávu z jednání finančního výboru

Článek byl publikován 22.7.2009
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o