Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 36. zasedání OZ ze dne 9.9.2009, usnesení

36. zasedání OZ ze dne 9.9.2009, usnesení

USNESENÍ

Z 36. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

KONANÉHO DNE 9.9.2009

 

Zastupitelstvo se v počtu 8 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:

 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

36/1

Návrhovou komisi ve složení Josef Patočka z č.1 a Jaroslava Bartošková

36/2

Za ověřovatele zápisu Roberta Čeléniho a Andreu Nenkovskou, za zapisovatele

Jitku Trávníčkovou

36/4

ZO souhlasí s dodatkem smlouvy o dílo na vícepráce firmy Strnad - oprava střechy ve škole v částce 125 500 Kč

36/5

ZO souhlasí s kalkulací navýšení 82 384 Kč – oprava cesty u Kadaňkových

36/6 ZO souhlasí s navržením nové trasy skupinového vodovodu Ivančice - Rosice, která by vedla přes pozemky obce 2876, 2839 a 2660

36/7

ZO souhlasí s vypracováním a zveřejněním záměru na směnu pozemků jedná se o směnu pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 552/3 o výměře 79m2 za pozemky ve vlastnictví rodiny Hrůzovi resp. Šubrovi č. p. 142 parc. č. 524/7 o výměře 77m2 (část komunikace vedle čekárny „Na Brodku“) a parc. č. 548 o výměře 19 m2 (pod čekárnou „Na Brodku“)

 

36/8

ZO schvaluje zrušení neplatné smlouvy s dosavadním poskytovatelem atrakcí, panem Feichtingerem a navázat smlouvu s jiným provozovatelem atrakcí

36/9

ZO schvaluje za pronájem sálu na akce, které jsou krátkodobé, tj. do 3 hodin vybírat částku 500 Kč

36/10

ZO schvaluje příspěvek na zájezd seniorů s trvalým pobytem v Příbrami na Moravě ve výši 200 Kč na seniora a dítě

36/11

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4 – navýšení příjmů o 339 400,- Kč (dotace Czech Point, dotace střecha, vyúčtování energií a plynu, přeplatek zák. poj., příspěvek na odpady), a výdajů o 339 400 Kč (Czech Point přesuny,dotace střecha, školení, pytle na odpad, energie, plyn, hromosvod, dohody, příspěvek na divadlo, vratka dotace na B1)

 

  • ZO bere na vědomí, že dále bude jednat s p. Chmelíčkem až po odstranění materiálu neoprávněně uloženém na obecním pozemku.
  • ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru

Článek byl publikován 13.12.2009
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o