Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 39. zasedání OZ ze dne 9.12.2009, usnesení

39. zasedání OZ ze dne 9.12.2009, usnesení

USNESENÍ

ze 39. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

KONANÉHO DNE 9.12.2009

 

Zastupitelstvo se v počtu 8 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:

 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE :

39/1  

Za členy návrhové komise Marii Kubíčkovou a Rostislava Trtilka

39/2

Za ověřovatele zápisu Reginu Blažkovou a Josefa Patočky č. 1, za zapisovatele Jitku Trávníčkovou

39/3

Nového nájemce v obecní hospodě pana Jana Chmelíčka, Červený vrch 232, Zastávka u Brna

39/4

Rozpočtové provizorium na rok 2010: příjmy ve výši 4 009 600,- Kč , - výdaje ve výši 4 331 000,- Kč a konsolidaci ve výši 321 400,- Kč

39/5

Pověřuje starostu, aby v nutných případech provedl rozpočtové opatření
v závěru roku s tím, že na následném zasedání zastupitelstva obce zastupitelstvo toto rozpočtové opatření schválí

39/6

Rozpočtové opatření č.6 – přesun mezi paragrafy a položkami v příjmech (služby, EKO-KOM, DPH, majetek) a ve výdajích (opravy, občerstvení, dohody, školení, služby, materiál) - nulové navýšení na příjmové a výdajové straně

39/7

Složení inventarizační komise pro inventarizaci majetku obce Příbram na Moravě

39/8

Dodatek ke smlouvě s firmou AVE - 350,- Kč bez DPH na občana

39/9

Dodatek ke smlouvě o dílo č.3 s firmou AP Investing, změna v čl.4 – čas plnění

39/10

Nové členy kontrolního výboru Radku Patočkovou a Ladislava Blažka ml.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

  • zprávu z jednání finančního výboru
  • proúčtování nákladů TJ Sokol

8 přítomných zastupitelů pro, 0 proti, 0 se zdržel.


Článek byl publikován 22.6.2010, poslední změna 22.6.2010
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o