Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 42. zasedání OZ ze dne 17.3.2010, usnesení

42. zasedání OZ ze dne 17.3.2010, usnesení

USNESENÍ

ze 42. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

KONANÉHO DNE 17.03.2010

 

Zastupitelstvo se v počtu 8 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:

 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE :

42/1

Za členy návrhové komise Marii Kubíčkovou a Josefa Patočku č.1

42/2

Za ověřovatele zápisu Reginu Blažkovou a Robert Čeléniho za zapisovatele Jitku Trávníčkovou

42/3

Odprodej plynárenského zařízení. Jedná se o plynofikaci 3 RD, parc. č. 2499, 2545/1, 2544, 2543 (vět. A)

42/4

Rozpočtový výhled na roky 2011 – 2013

42/5

Odpisový plán na interaktivní tabuli PO ZŠ Příbram na Moravě na dobu odepisování 8 let

42/6

Odprodej obecního pozemku parc. č. 32 o výměře 116 m2 panu Chmelíčkovi (č.101) za 200,- Kč / m2

42/7

Smlouvu o dílo s firmou Hutira PSV Ivančice, s.r.o. na výstavbu plynovodu RD v částce 333 652,80 Kč

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

  • zprávu z jednání finančního výboru

8 přítomných zastupitelů pro, 0 proti, 0 se zdržel.


Článek byl publikován 22.6.2010
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o