Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 43. zasedání OZ ze dne 26.3.2010, usnesení

43. zasedání OZ ze dne 26.3.2010, usnesení

USNESENÍ

ze 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

KONANÉHO DNE 26.03.2010

 

Zastupitelstvo se v počtu 8 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:

 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE :

43/1

Za členy návrhové komise Jaroslavu Bartoškovou a Andreu Nenkovskou

43/2

Za ověřovatele zápisu Reginu Blažkovou a Robert Čeléniho za zapisovatele Jitku Trávníčkovou

43/3

Příspěvek na provoz škole ve výši 500 000,- Kč. Z toho příspěvek obce bude v částce 400 000,- Kč a 100 000,- Kč škola použije z rezervního fondu.

43/4

Po změnách byly schváleny příjmy ve výši 5 051 000 Kč, výdaje ve výši

5 051 000 Kč. Rozpočet se schvaluje na jednotlivé paragrafy.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

  • zprávu z jednání finančního výboru

8 přítomných zastupitelů pro, 0 proti, 0 se zdržel.


Článek byl publikován 22.6.2010
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o