Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 45. zasedání OZ ze dne 19.5.2010, usnesení

45. zasedání OZ ze dne 19.5.2010, usnesení

USNESENÍ

ze 45. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

KONANÉHO DNE 19.5.2010

 

Zastupitelstvo se v počtu 8 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:

 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE :

45/1

Za členy návrhové komise Jaroslavu Bartoškovou a Rostislava Trtilka

45/2

Za ověřovatele zápisu Reginu Blažkovou a Marii Kubíčkovou za zapisovatele Jitku Trávníčkovou

45/3

Prodej pozemků ve vlastnictví obce parc.č. 695 o výměře 360 m2 a parc.č. 694/2 o výměře 18 m2 Ing. Grůzovi v ceně 10,- Kč/m2

44/4

Pronájem nebytových prostor č.p.33 – kadeřnictví p. Blažejovské za 1.000,- Kč/rok

45/5

Zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 80 o výměře 83 m2

45/6

Zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 2733/3 o výměře 23 m2

45/7

Zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 2733/2 o výměře 23 m2

45/8

Nepronajímat ani neprodávat část pozemků parc. č. 2369 a 2370 pí. Hulákové

45/9

Dohodu o partnerství k projektu Technologické centrum a elektronická spisová služba ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Rosice.

45/10

Schvaluje příspěvek na zájezd dětí a seniorů do Velkého Meďeru s trvalým pobytem v Příbrami na Moravě ve výši 210,- Kč na seniora a dítě.

45/11

Vybudování zámkové dlažby na návsi před hospodou ve výši do

30 000,- Kč

45/12

Rozpočtové opatření č. 2 – navýšení v příjmech o dotace na volby (18 300,- Kč) a příspěvek z MR Kahan (10 000,-) celkem o 28 300,- Kč a ve výdajích (volby a kultura + děti, přesun mezi § silnice, zeleň)

28 300,- Kč.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

  • zprávu z jednání finančního výboru
  • zpráva o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě OOP Rosice

8 přítomných zastupitelů pro, 0 proti, 0 se zdržel.


Článek byl publikován 22.6.2010
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o