Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 5. zasedání OZ ze dne 9.2.2011, usnesení

5. zasedání OZ ze dne 9.2.2011, usnesení

USNESENÍ

z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

KONANÉHO DNE 9. 2. 2011

 

Zastupitelstvo se v počtu 6 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:

 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

 

1/5 ZO schvaluje upravený program zasedání ze dne 9. 2. 2011

2/5 ZO schvaluje inventarizaci majetku a závazků obce k 31. 12. 2010

3/5 ZO schvaluje úpravu stálého programu zasedání ZO v souladu s jednacím řádem

4/5 ZO schvaluje zajištění dotačního titulu na opravu cest „Na zámečku“ a „Na chudobincu“.

5/5 ZO neschvaluje příspěvky na provoz Svazu tělesně postižených a Domovu sv. Josefa v Žirči

6/5 ZO schvaluje členství obce Příbram na Moravě ve Svazu měst a obcí České republiky

7/5 ZO schvaluje podání žádosti u Úřadu práce Brno – venkov o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání pro 3 pracovní místa

8/5 ZO schvaluje zřízení Veřejné služby pro občany v hmotné nouzi

 

Zasedání řídil:

Starosta - Rostislav Trtilek

 

Zapsala:

Jitka Trávníčková

 

Ověřovatelé zápisu:

Andrea Nenkovská

Robert Čeléni


Článek byl publikován 3.7.2011, poslední změna 26.7.2011
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o