Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 8. zasedání OZ ze dne 11.5.2011, usnesení

8. zasedání OZ ze dne 11.5.2011, usnesení

USNESENÍ

Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

KONANÉHO DNE 11.5.2011

Zastupitelstvo se v počtu 8 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:

 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

 

1/8 ZO schvaluje upravený program jednání

2/8 ZO schvaluje zakoupení křovinořezu STIHL FS410 C-E za 21 500,- Kč

3/8 ZO schvaluje zřizovací listinu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Příbram na Moravě

4/8 ZO schvaluje dodatek č. 7 ke smlouvě o vkladu majetku SVaK uzavřené dne 14. 1. 2003

5/8 ZO schvaluje členy finančního výboru – paní Nevřivá Marie a Ing. Němcová Miluše

6/8 ZO schvaluje členy kontrolního výboru – Radka Patočková a Ladislav Blažek

7/8 ZO schvaluje smlouvu o dílo na opravu komunikace ,,Na zámečku“ a „Na chudobincu“ mezi obcí Příbram na Moravě a firmou MiKo sdružení Neslovice

8/8 ZO schvaluje natření požární nádrž barvou TREXON H2203 v hodnotě do 60 000,- Kč

9/8 ZO schvaluje prodej obecního pozemku parc. č. 2167 o výměře 571m2 za 30 000,- Kč panu L. Chmelíčkovi

10/8 ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 88 o výměře 23 m2 za 2 500,- Kč panu J. Vojáčkovi

11/8 ZO schvaluje prodej pozemků parc. č. 282/4 o výměře 5m2, parc. č. 282/6 o výměře 9m2 a parc. č. 255/9 o výměře 32m2 za 10 000,- Kč, včetně geometrického plánu manželům Vaníčkovým

12/8 ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 66/1 o výměře 396 m2 za 65 400,- Kč včetně geometrického plánu RNDr. Černé

13/8 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2 – příjmy a výdaje 0,- Kč zejména přesun mezi paragrafy a položkami, snížení rezervy

 

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ:

 

- ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru

- ZO bere na vědomí Závěrečný účet MR Kahan

- ZO bere na vědomí Závěrečný účet SVaK Ivančice

- ZO bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkumu hospodaření obce

 

Zasedání řídil:

Starosta - Rostislav Trtilek

 

Zapsala:

Jitka Trávníčková

 

Ověřovatelé zápisu:

Jan Kadaňka

Robert Čeléni


Článek byl publikován 3.7.2011, poslední změna 26.7.2011
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o