Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 9. zasedání OZ ze dne 8.6.2011, usnesení

9. zasedání OZ ze dne 8.6.2011, usnesení

USNESENÍ

Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

KONANÉHO DNE 8.6.2011

Zastupitelstvo se v počtu 9 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:

 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

 

1/9 ZO schvaluje upravený program jednání

2/9 ZO schvaluje zakoupení chemie na udržení kvality vody v požární nádrži v hodnotě do 10 000,- Kč a napuštění nádrže do výšky max. 1metru

3/9 ZO schvaluje smlouvu o dílo s firmou pokrývačství Vybíral Rybníky na opravu střechy na budově obecního úřadu

4/9 ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 2010 a to bez výhrad

5/9 ZO schvaluje smlouvu s firmou Atlas Consulting na používání CODEXISU ONLINE

6/9 ZO souhlasí se záměrem odprodeje pozemků parc. č. 314 o výměře 145m2

7/9 ZO souhlasí se záměrem odprodeje pozemků parc. č. 495/4 o výměře 10m2 a 425/5 o výměře 3m2

8/9 ZO souhlasí se směnou pozemku parc. číslo 255/10 o výměře 111m2 za pozemek ve vlastnictví pana Blahoslava Chatrného parc. č. 2924/2 o výměře 545 m2, včetně finančního narovnání

9/9 ZO souhlasí s kontrolovaným odběrem vody z rybníku Kuchyňka soukromým zemědělcem Ing.Janem Patočkou

10/9 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3 – navýšení příjmů o 3 300,- Kč (dotace na les) a výdajů o 3 300,- Kč (dotace na les, úprava dotace VPP, přesuny mezi položkami a paragrafy, sníženy nespecifikované rezervy).

11/9 ZO schvaluje servisní smlouvu na provádění pozáručního servisu, pravidelné revize a zkoušky rozhlasového zařízení firmou EMPEMONT v hodnotě 7 000,- Kč bez DPH ročně

 

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ:

 

- ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru

- ZO bere na vědomí vypořádání výsledku hospodaření, který činí 1 198 633,61 Kč

 

Zasedání řídil:

Starosta - Rostislav Trtilek

 

Zapsala:

Jitka Trávníčková

 

Ověřovatelé zápisu:

Andrea Nenkovská

Ladislav Hvězda


Článek byl publikován 3.7.2011, poslední změna 26.7.2011
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o