Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 11. zasedání OZ ze dne 10.8.2011-mimořádné, usnesení

11. zasedání OZ ze dne 10.8.2011-mimořádné, usnesení

USNESENÍ

z 11. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

KONANÉHO DNE 10. 8. 2011

 

Zastupitelstvo se v počtu 6 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:

 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

 

1/11 ZO schvaluje upravený program zasedání ze dne 10.8.2011

 

2/11 ZO schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu mezi Lesy České republiky a obcí Příbram na Moravě

 

3/11 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5 – navýšení příjmů o 102 400,- Kč (daň z příj. FO, příjem z prodeje pozemků, reklama Kahan, úroky, vydob. prostor, žel. šrot) a výdajů o 102 400,- Kč (energ. audit a dokumentace, příspěvek církvi, reklama Habřina, rušení TP Rosice, veř. osvětlení).

 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ:

 

1. Zprávu finančního výboru

 

Zasedání řídil: Starosta - Rostislav Trtilek

Zapisovatel: Jitka Trávníčková

Ověřovatelé zápisu: Marie Kubíčková, Jan Kadaňka

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 27.9.2011
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o