Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 13. zasedání OZ ze dne 14.9.2011-usnesení

13. zasedání OZ ze dne 14.9.2011-usnesení

USNESENÍ

z 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

KONANÉHO DNE 14.9.2011

 

 

Zastupitelstvo se v počtu 8 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:

 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

 

1/13 ZO schvaluje upravený program zasedání ze dne 14.9.2011

 

2/13 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6 – přesuny ve výdajích mezi paragrafy a položkami (oprava chodníků, kanalizace, traktor Zetor, přesuny v energiích, VPP mzdy)

 

3/13 ZO schvaluje odprodej pozemku parc.č. 314 o výměře 145 m2 panu Miloslavu Vaverkovi za částku 22 000,-Kč

 

4/13 ZO neschvaluje odprodej a využívání části pozemku parc. č. 314 o výměře 14 m2 paní Volfové a panu Čalkovskému

 

5/13 ZO schvaluje odprodej pozemku parc. č. 495/4 o výměře 10m2 a parc. č. 425/5 o výměře 3m2za 2 000,- Kč paní Ludmile Chocinové

 

6/13 ZO souhlasí s likvidací majetku v hodnotě 4 945,- Kč

 

7/13 ZO souhlasí s pověřením starosty k zastoupení při jednání, výběru a změně dodavatele plynu a el. energie

 

8/13 ZO souhlasí s podáním trestního oznámení ve věci zpronevěřené Kroniky III 1968 - 1998

 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ:

 

1. Zprávu finančního výboru

2. Termín vyrovnání pohledávky pana Chmelíčka do konce října

 

 

Zasedání řídil: Starosta - Rostislav Trtilek

Zapisovatel: Jitka Trávníčková

Ověřovatelé zápisu: Marie Kubíčková, Jan Kadaňka

 

 

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 27.9.2011
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o