Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 14. zasedání OZ ze dne 12.10.2011-usnesení

14. zasedání OZ ze dne 12.10.2011-usnesení

 

USNESENÍ


ze 14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE


PŘÍBRAM NA MORAVĚ


KONANÉHO DNE 12.10.2011

 

Zastupitelstvo se v počtu 9 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:

 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

 

1/14 ZO schvaluje upravený program zasedání ze dne 12.10.2011

2/14 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7 – navýšení v příjmech o 234 000,- Kč (dar na techniku Energoregion, dotace na opravu cesty z JMK a prodej pozemků) a ve výdajích o 234 000,- Kč. (dotace na opravu cesty z JMK, mimořádný přísp. škole, občerstvení hody, občerstvení a materiál Habřina, velkoobjem. a nebezp. odpad, výměna jističů.)

 

3/14 ZO schvaluje OZV č. 1/2011 - Požární řád obce Příbram na Moravě

4/14 ZO schvaluje Směrnici č. 1/2011 - Inventarizace majetku a závazků

5/14 ZO schvaluje vypovězení nájemní smlouvy MRS MO Rosice na rybník Kuchyňka

 

6/14 ZO schvaluje udělení licence firmě Adosa a.s. na provozování veřejné linkové dopravy

 

7/14 ZO schvaluje navýšení rozpočtu školy o částku 19 000,- Kč. 10 000,- Kč na hračky a 9 000,- Kč na nákup ledničekZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ:

1. Zprávu finančního výboru
2. Zprávu z jednání kontrolního výboru
3. Výběr dodavatele energií


Zasedání řídil:

Starosta - Rostislav Trtilek


Zapisovatel:

Jitka Trávníčková


Ověřovatelé zápisu:

Andrea Nenkovská

Robert Čeléni
 

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 16.11.2011
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o