Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 15. zasedání OZ ze dne 9.11.2011-usnesení

15. zasedání OZ ze dne 9.11.2011-usnesení


USNESENÍ


z 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE


PŘÍBRAM NA MORAVĚ


KONANÉHO DNE 9.11.2011

 

 

Zastupitelstvo se v počtu 7 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:

 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

 

1/15 ZO schvaluje upravený program zasedání ze dne 9.11.2011

2/15 ZO schvaluje uzavřít smlouvu s firmou KTS s.r.o. na zajištění služeb v oblasti nakládání s odpady na rok 2012

 

3/15 ZO schvaluje variantu číslo 2 - přestavět byt školy na cvičebnu nebo víceúčelový sálek

4/15 ZO neschvaluje snížení stropních prostor v hospodě a instalaci odsávání

5/15 ZO schvaluje směrnici č. 2/2011 pravidla o provádění vyřazování majetku

 

6/15 ZO schvaluje členy likvidační komise pro rok 2011 a 2012 – Čeléni, Patočka č.20, Patočka č.1

 

7/15 ZO schvaluje plán inventur pro inventarizaci k 31.12.2011

8/15 ZO schvaluje navýšení příspěvku TJ Sokol o 12 000,- Kč

 

9/15 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8 – navýšení v příjmech o 166 000,- Kč (VPP dotace daň z příj. OSVČ a DPH) a ve výdajích o 166 000,- Kč. VPP - dotace,hasiči PHM a lék. Prohlídka, DDHM, úprava V.O. hřiště, mzdy zastupitelé,TJ Sokol příspěvek).ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ:

 

1. Zprávu finančního výboru
2. Návrh rozpočtu MR Kahan na rok 2012

 

Zasedání řídil:

Starosta - Rostislav Trtilek


Zapisovatel:

Jitka Trávníčková


Ověřovatelé zápisu:

Marie Kubíčková

Jan Kadaňka
 

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 16.11.2011, poslední změna 15.3.2012
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o