Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 2. zasedání OZ ze dne 24. 11. 2010 - usnesení

2. zasedání OZ ze dne 24. 11. 2010 - usnesení

USNESENÍ

 

ze 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

 

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

 

KONANÉHO DNE 24. 11. 2010

 

Zastupitelstvo se v počtu 9 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:

 

 ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE :

 

 1/2 Za členy návrhové komise Andreu Nenkovskou a Jana Kadaňky

 

2/2 Za ověřovatele zápisu Marii Kubíčkovou a Roberta Čeléniho, za zapisovatele Jitku Trávníčkovou

 

3/2 Podpisová práva k účtu obce pro starostu Rostislava Trtilka, místostarostu Mgr. Pavla Gregra a předsedkyni finančního výboru Marii Kubíčkovou

 

4/2 Odměny místostarostovi, předsedům kontrolního a finančního výboru a zastupitelům od 25.11.2010

 

5/2 Rozpočtové opatření č.6 – navýšení příjmů o 44 600,- Kč (dotace volby, příjem za prodej pozemku, užív. veř. prostr.,les) a výdajů o 44 600,- Kč (volby, stav. Dozor B1, propoj plynu, přesuny v položkách a paragrafech)

 

6/2 Rozpočtové opatření č.7 – navýšení příjmů o 3 192,- Kč a výdajů o 3 192,- Kč (dotace sčítání lidu)

 

7/2 Aktualizovanou Směrnici č. 3/2010 O oběhu účetních dokladů

 

8/2 Směrnici č. 4/2010 O časovém rozlišení

 

9/2 Zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 2408 o výměře 568 m2

 

10/2 Zakoupení sněhové frézy pro potřeby obce v hodnotě do 25 000,- Kč

 

11/2 Zimní údržbu obecních komunikací v částce 500,- Kč + DPH/ hod. Celkem tedy 600,- Kč Ing. Janem Patočkou č.20

 

12/2 Zakoupení nového fotoaparátu do hodnoty 5 000,- Kč.

 

13/2 Likvidací montážní jámy na opravu vozidel

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

 

1. složení členů kontrolního a finančního výboru

 

2. zprávu z jednání finančního výboru

 

9 přítomných zastupitelů pro, 0 proti, 0 se zdržel.

 

Zasedání řídil:

Starosta - Rostislav Trtilek

 

Zapisovatel:

Jitka Trávníčková

 

Ověřovatelé zápisu:

Marie Kubíčková

Robert Čeléni

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 21.11.2011
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o