Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 18. zasedání OZ ze dne 11.1.2012 - usnesení

18. zasedání OZ ze dne 11.1.2012 - usnesení

USNESENÍ

ze 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

KONANÉHO DNE 11.1.2012


Zastupitelstvo se v počtu 8 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:

 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

18/1 ZO schvaluje upravený program zasedání ze dne 11.1.2012

 

18/2 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 10 – navýšení příjmů o 167 200,- Kč (příjem z daní) a přesuny ve výdajích – výdaje 0 a o 167 200,- Kč se snižuje financování.

 

18/3 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2012 – navýšení příjmů o 10 200,- (MR – Kahan, pol. 4112 a změna položky odpady) a ve výdajích o 10 200,- Kč (MR Kahan, rezervy)

 

18/4 ZO schvaluje směrnici č. 7 o vysílání na pracovní cesty, cestovní náhrady

 

18/5 ZO schvaluje plán jednání zastupitelstva obce v roce 2012

 

18/6 ZO schvaluje revokaci usnesení číslo 9/8 z 11.5.2011 – prodej obecního pozemku par. č. 2167 8 přítomných zastupitelů souhlasí, 0 proti, 0 se zdržel.

 

18/7 ZO schvaluje příspěvek Gymnazijní společnosti o.s. Zastávka ve výši 2 000,- Kč

 

18/8 ZO schvaluje podání žádosti o finanční podporu z rozpočtu OKH JMK na opravu chodníku před školou - v částce 200 000,- Kč

 

18/9 ZO schvaluje úpravu kuchyňky v obecním sále do částky 50 000,- Kč

 

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zprávu finančního výboru

Zasedání řídil:
Starosta - Rostislav Trtilek

 

Zapisovatel:
Jitka Trávníčková

 

Ověřovatelé zápisu:
Marie Kubíčková
Robert Čeléni
 

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 15.3.2012, poslední změna 15.3.2012
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o