Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 20. zasedání OZ ze dne 27.2.2012 - usnesení

20. zasedání OZ ze dne 27.2.2012 - usnesení

USNESENÍ

ze 20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

KONANÉHO DNE 27.2.2012


Zastupitelstvo se v počtu 8 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:

 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

20/1 ZO schvaluje upravený program zasedání ze dne 27.2.2012

 

20/2 ZO schvaluje projekt zpevnění polních cest a protierozních opatření v k.ú. Příbram na Moravě

 

20/3 ZO schvaluje Smlouvu o dílo mezi Bc. Janou Švédovou a obcí Příbram na Moravě na poskytnutí služeb a poradenství při získání dotace na realizaci projektů Dětského hřiště na návsi a v Mateřské škole a přestavba školního bytu na cvičebnu z programu POV – MMR

 

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ:
- vyhlášení konkursu na ředitele Základní a mateřské školy v Příbrami na Moravě

Zasedání řídil:
Starosta - Rostislav Trtilek

 

Zapisovatel:
Jitka Trávníčková

 

Ověřovatelé zápisu:
Andrea Nenkovská
Robert Čeléni
 

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 15.3.2012
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o