Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 21. zasedání OZ ze dne 14.3.2012 - usnesení

21. zasedání OZ ze dne 14.3.2012 - usnesení

USNESENÍ

z 21. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

KONANÉHO DNE 14.3.2012

 

Zastupitelstvo se v počtu 9 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:

 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

 

21/1 ZO schvaluje program zasedání ze dne 14.3.2012

 

21/2 ZO schvaluje dodatečnou změnu programu

 

21/3 ZO schvaluje opravu čerpadla ve výši 2 520,- Kč

 

21/4 ZO schvaluje nákup podvozku pod stříkačku PS 12 v částce do 16 000,- Kč

 

21/5 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3 – navýšení příjmů o 10 800,- Kč (přeplatek plyn) a navýšení výdajů o 44 700,- Kč (oprava položky, dopl. divadlo autobus, knihovna, podvozek) a o 33 900,- Kč se snižuje financování.

 

21/6 ZO schvaluje na opravu chodníku u školy firmu Hort Rapotice, která opravu nabízí v částce 310 000,- Kč a součastně pověřuje starosty k podpisu smlouvy s touto společností.

 

21/7 ZO schvaluje hospodářský výsledek školy za rok 2011 v částce 1 372,44 Kč a jeho převod do rezervního fondu školy

 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ:

 

1. Zprávu finančního výboru

 

2. Zprávu o bezpečnostní situaci obce Příbram na Moravě za rok 2011

 

Zasedání řídil:
Starosta - Rostislav Trtilek

 

Zapisovatel:
Jitka Trávníčková

 

Ověřovatelé zápisu:
Jan Kadaňka
Ladislav Hvězda
 

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 23.3.2012
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o