Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 25. zasedání ZO ze dne 13.6.2012

25. zasedání ZO ze dne 13.6.2012

USNESENÍ

z 25. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

KONANÉHO DNE 13.6.2012

 

Zastupitelstvo se v počtu 9 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:

 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

 

25/1 ZO schvaluje program zasedání ze dne 13.6.2012 25/2 ZO schvaluje směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

25/3 ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 2011 a to bez výhrad

25/4 ZO schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 2/2 o výměře 8m2

25/5 ZO schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 410 o výměře 19 m2

25/6 ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na nákup výzbroje a výstroje pro jednotku SDH Příbram na Mor. Obec obdrží dotaci ve výši 21 000,- Kč.

25/7 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7 – navýšení příjmů o 26 500 ,- Kč (dotace hasiči, výher. zařízení) a výdajů o 26 500,- Kč (dotace hasiči, rezervy, opravy, přesun v pol. a §)

25/8 ZO pověřuje starostu, aby v období od 1. 7. do 12.9.2012, provedl v nutných případech rozpočtové opatření. Na následném zasedání zastupitelstva obce zastupitelstvo toto rozpočtové opatření schválí

25/9 ZO souhlasí s opravou krajnice cesty ,,Na zámečku a Na chudobincu“ do částky 25 000,- Kč.

 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ:

 

1. Zprávu finančního výboru

2. Vypořádání výsledku hospodaření, který činí 902 271,38 Kč

 

Zasedání řídil:

Starosta - Rostislav Trtilek

 

Zapisovatel:

Jitka Trávníčková

 

Ověřovatelé zápisu:

Josef Patočka č.1

Ladislav Hvězda

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 7.11.2012
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o