Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 27. zasedání ZO ze dne 12.9.2012

27. zasedání ZO ze dne 12.9.2012

USNESENÍ

z 27. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

KONANÉHO DNE 12.9.2012

 

Zastupitelstvo se v počtu 7 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:

 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

27/1 ZO schvaluje program zasedání ze dne 12.9.2012

27/2 ZO schvaluje novou členku kontrolního výboru, paní Ing. Zuzanu Křížovou PhD.

27/3 ZO schvaluje zveřejnění záměru na směnu obecních pozemků parc.č. 34/4 o výměře 238m2 a parc.č. 2936 o výměře 3 762m2 za pozemky římskokatolické farnosti Vysoké Popovice parc.č. 2814 o výměře 707m2 a parc. č. 2815 o výměře 3 423m2.

27/4 ZO schvaluje vypracování pasportu dopravního značení a místních komunikací firmou Urbania za 26 254,- Kč

27/5 ZO schvaluje zveřejnění záměru na odprodej pozemku parc. č. 500 o výměře 55m2

27/6 ZO schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku parc. č. 2410/2 o výměře 15 m2

27/7 ZO schvaluje navýšení investice na dětském hřišti o 85 000,- Kč.

27/8 ZO schvaluje výměnu oken v obecním bytě č.33 firmou Ivaplast Ivančice za 31 600,- Kč.

27/9 ZO schvaluje Směrnici č. 3/2012 o podrozvaze a evidenci pro zpracování přílohy účetní závěrky

27/10 ZO schvaluje Dodatek č.1 ke směrnici č. 2/2010 dlouhodobý majetek a jeho evidence

27/11 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9 – navýšení příjmů o 383 200,- Kč (příjem dotace hřiště) navýšení ve výdajích o 383 200,- Kč (dotace hřiště) a přesuny ve výdajích

27/12 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 10 – navýšení příjmů o 79 100,- (pojistná náhrada, přeplatek energie, prodej pozemku) a ve výdajích o 157 100,- Kč (volby, zeleň, okna, občerstvení, dět. hřiště náves, pasport, postřikovač) a o 78 000,- Kč se snižuje financování.

27/13 ZO schvaluje pověření starosty k provádění rozpočtových opatření mezi zastupitelstvy v případech příjmu dotací.

27/14 ZO souhlasí s nákupem el. energie na komoditní burze a pověřuje starosty k podepsání smlouvy o centralizovaném zadávání s Městem Rosice.

27/15 ZO souhlasí s nákupem plynu na komoditní burze a pověřuje starosty k podepsání smlouvy o centralizovaném zadávání s Městem Rosice.

27/16 ZO schvaluje zakoupení postřikovače do 15 000,- Kč

 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ:

 

1. Zprávu finančního výboru

2. Zprávu z jednání kontrolního výboru

 

Zasedání řídil:

Starosta - Rostislav Trtilek

 

Zapisovatel:

Jitka Trávníčková

 

Ověřovatelé zápisu:

Jan Kadaňka

Ladislav Hvězda

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 7.11.2012
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o