Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 29. zasedání ZO ze dne 14.11.2012

29. zasedání ZO ze dne 14.11.2012

USNESENÍ

Z 29. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

KONANÉHO DNE 14.11.2012

 

Zastupitelstvo se v počtu 9 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

29/1
ZO schvaluje upravený program jednání
29/2
ZO schvaluje mandátní smlouvu č. č. 04-12-151 Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ v obci Příbram na Moravě se společností“ Energy Benefit Centre ve výši 217 200,- Kč
29/3
ZO souhlasí s účastí Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kahan dso v občanském sdružení Místní akční skupina Brána Brněnska, o.s.
29/4
ZO Příbram na Moravě souhlasí s vytvořením Integrovaného strategického plánu MAS Brána Brněnska, o.s.
29/5
ZO Příbram na Moravě schvaluje poskytnutí území obce Příbram n. M. v MAS Brána Brněnska, o. s., k. ú. Příbram na Moravě a působnost MAS Brána Brněnska, o. s. na svém území
29/6
ZO schvaluje Smlouvu 1030009790/002 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku parc.č. 2410 zapsaném na LV 10001 v k.ú. Příbram na Moravě na umístění kabelu NN a skříně NN přes obecní pozemek za úplatu 1 000,- Kč (paní Šimerlová)
29/7
ZO schvaluje Smlouvu 1030009706/001 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku parc.č. 2410 zapsaném na LV 10001 v k.ú. Příbram na Moravě na umístění kabelu NN přes obecní pozemek za úplatu 1 000,- Kč (paní Šudřichová)
29/8
ZO souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor budovy kabin fotbalového hřiště č. e. 25, bez přízemí pravé patrové budovy, včetně pozemků parc. č. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732
29/9
ZO souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor v přízemí pravé patrové budovy kabin fotbalového hřiště č. e. 25
29/10
ZO schvaluje finanční dar Gymnazijní společnosti o.s. Zastávka na rok 2013 ve výši 2 000,- Kč
29/11 ZO souhlasí se zapojením obce do procesu komunitního plánování, které bude probíhat v obcích správního obvodu MěÚ Rosice v roce 2013 – 2014. Výsledkem tohoto procesu bude zpracování a schválení střednědobého plánu rozvoje soc. služeb pro roky 2015 – 2019
29/12
ZO souhlasí s Pravidly pro udělování čestného občanství obce Příbram na Moravě
29/13
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 13 – navýšení příjmů o 79 400,- Kč (dotace VPP, přepl. Energií, úroky, dividenda, daně, pozemky) a výdajů o 73 700,- Kč (dohody o prov. práce, VPP, materiál a opravy bytu č.33, služby, plyn, cestovné, služby a přesuny mezi položkami a paragrafy) a o 5 700,- Kč se snižuje financování.

 

 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ:

ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru
ZO bere na vědomí financování dopravy dětí a doprovodu do Bratislavy

Zasedání řídil:
Starosta - Rostislav Trtilek

 

Zapsala:
Jitka Trávníčková

 

Ověřovatelé zápisu:
Josef Patočka č.1
Jan Kadaňka
 

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 1.11.2013, poslední změna 1.11.2013
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o