Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 33. zasedání ZO ze dne 13.3.2013

33. zasedání ZO ze dne 13.3.2013

 

USNESENÍ

Z 33. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

KONANÉHO DNE 13.3.2013

 

 

 

Zastupitelstvo se v počtu 6 přítomných (1 zastupitel se zdržel) zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:


ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

 

33/1  ZO schvaluje navržený program jednání
33/2 ZO schvaluje použití rezervního fondu ZŠ a MŠ Příbram na Moravě na úhradu ztráty za předchozí rok v částce 2 004,96 Kč
33/3 ZO schvaluje pronájem kadeřnictví paní Věře Rypkové na dobu 5 let s ročním nájmem 1 000,- Kč
33/4 ZO schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu za úplatu 1 000,- Kč pro obec, na pozemku p.č. 2410 zapsaném na LV 10001 v k.ú. Příbram na Moravě na umístění zemní kabelové přípojky NN + příp. skříň – pan Stodůlka
33/5 ZO schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu za úplatu 1 000,- Kč pro obec, na pozemku p.č. 2410 zapsaném na LV 10001 v k.ú. Příbram na Moravě na umístění zemní kabelové přípojky NN - pan Chmelíček.
33/6 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3 – navýšení příjmů o 23 800,- (daň PO – za obec), navýšení výdajů o 32 200,- Kč (škola plavání, oprava světel, oprava položky a UZ volby, daň PO - za obec) a o 8 400,- Kč se zvyšuje financování

 

 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ:

ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru

 


Zasedání řídil:
Starosta - Rostislav Trtilek

 

Zapisovatel:
Jitka Trávníčková

 

Ověřovatelé zápisu:
Robert Čeléni
Josef Patočka č.1
 

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 1.11.2013
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o