Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 35. zasedání ZO ze dne 15.5.2013

35. zasedání ZO ze dne 15.5.2013

 

USNESENÍ

Z 35. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

KONANÉHO DNE 15.5.2013

 

 

 

Zastupitelstvo se v počtu 9 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:


ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

35/1  ZO schvaluje navržený program jednání
35/2 ZO schvaluje vybudování nového hřiště v MŠ v hodnotě do 90 000,- Kč
35/3 ZO schvaluje Smlouvu o výpůjčce 3ks nádob s firmou Ekokom
35/4 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5 – navýšení příjmů o 152 600,- (EU – peníze školám) a navýšení výdajů o 152 600,- Kč (EU – peníze školám)
35/5 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6 - navýšení příjmů o 54 300,- (přeplatek plyn, vratka žáci Bíteš ) a navýšení výdajů o 54 300,- Kč (žáci Zastávka, Bíteš, oprava cest, rezerva)
35/6 ZO schvaluje účetní závěrku obce Příbram na Moravě zpracovanou k 31.12.2012 za účetní období od 1.1.2012 do 31.12.2012
35/7 ZO schvaluje Směrnici č.1/2013 – Dlouhodobý majetek a jeho evidence, Opravné položky
35/8 ZO schvaluje Směrnici č.2/2013 – Aplikace reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji
35/9 ZO schvaluje rekonstrukci osvětlení ve cvičebně maximálně do výše 53 000,- Kč
35/10 ZO schvaluje rekonstrukci topení ve cvičebně maximálně do výše 50 000,- Kč.
35/11 ZO schvaluje výjimku v počtu žáků do předškolního vzdělávání v mateřské školce na 28 žáků na školní roky 2013/2014, 2014/2015 a 2015/2016
35/12 ZO schvaluje opravu dešťové kanalizace pod návsí firmou Hort Rapotice ve výši do 117 370,- Kč

 

 

 

 

 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ:

ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru

 

  

Zasedání řídil:
Starosta - Rostislav Trtilek

 

Zapisovatel:
Jitka Trávníčková

 

Ověřovatelé zápisu:
Andrea Nenkovská
Jan Kadaňka
 

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 1.11.2013
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o