Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 36. zasedání ZO ze dne 19.6.2013

36. zasedání ZO ze dne 19.6.2013

 

USNESENÍ

Z 36. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

KONANÉHO DNE 19.6.2013

 

 

 

Zastupitelstvo se v počtu 8 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:


ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

 

36/1 ZO schvaluje navržený program jednání
36/2 ZO schvaluje poskytnutí příspěvku stavitelům ve Skalkách v hodnotě 75 000,- Kč.
36/3 ZO schvaluje navrhnout obecní znak do konce tohoto roku – řešit bude místostarosta
36/4 ZO schvaluje Smlouvu 10300113519/003 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku parc.č. 188 zapsaném na LV 10001 v k.ú. Příbram na Moravě na umístění kabelu NN přes obecní pozemek za úplatu 1 000,- Kč (pan Mikulica)
36/5 ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu jihomoravského kraje na opravu chodníku u Obecního úřadu v Příbrami na Moravě. Obec obdrží dotaci ve výši 200 000,- Kč
36/6 ZO schvaluje smlouvu o souhlasu s umístěním a realizací stavby na pozemku ČR – UZSVM
36/7 ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 2012 a to bez výhrad
36/8 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7 - navýšení příjmů o 36 000,- (opravy položek, dividenda, dotace VPP, věcná břemena, prodej pozemku) a navýšení výdajů o 36 000,- Kč (TJ Sokol energie zálohy, materiál cvičebna, nářadí, rybník, služby, drobný majetek)
36/9 ZO schvaluje rekonstrukci podlahy ve cvičebně maximálně do výše 60 000,- Kč
36/10  ZO schvaluje finanční dar 10 000,- Kč obci do 600 obyvatel na likvidaci povodní

 

 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ:

ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru


Zasedání řídil:
Starosta - Rostislav Trtilek

 

Zapisovatel:
Jitka Trávníčková

 

Ověřovatelé zápisu:
Ladislav Hvězda
Robert Čeléni
 

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 1.11.2013
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o