Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 37. zasedání ZO ze dne 29.7.2013

37. zasedání ZO ze dne 29.7.2013

 

USNESENÍ

Z 37. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

KONANÉHO DNE 29.7.2013

 

 

 

Zastupitelstvo se v počtu 6 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:

 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

37/1 ZO schvaluje navržený program jednání
37/2 ZO schvaluje příspěvek 50 100 Kč na provoz ZŠ a MŠ
37/3 ZO schvaluje rekonstrukci školního hřiště MŠ firmou Mukov za 105 185 Kč
37/4 ZO schvaluje společnost Bestparkett Brno, aby provedla finální sportovní povrch Gymfir 50 oranžová ve cvičebně ZŠ za 73 343,-Kč a pověřuje starosty k podpisu smlouvy
37/5 ZO schvaluje jako zhotovitele opravy chodníku před obecním úřadem firmu Hort za 402 966 Kč a pověřuje starostu k podpisu smlouvy
37/6 ZO schvaluje návrh č. 5 na znak obce a návrh č. 1 na prapor obce.
37/7 ZO schvaluje záměr obce o odprodeji částí obecního pozemku p.č. 2922
37/8 ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestičního příspěvku panu Věrnému ve výši 75 000 Kč resp. max. 88% uznatelných nákladů a pověřuje starosty k podpisu této smlouvy.
37/9 ZO schvaluje Smlouva o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 2465
37/10 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2013 - navýšení příjmů o 200 000,- (dotace na opravu chodníku z JMK) a navýšení výdajů o 200 000,- Kč (dotace na opravu chodníku).
37/11  ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9 - navýšení příjmů o 38 700,- (úroky, popelnice, antidota, VPP) a navýšení výdajů o 1 300 400,- Kč (zateplení škola, hřiště školka, cvičebna, PC, dar povodně, příspěvek na kanalizaci, VPP, přestupky, přesuny v pol. a paragrafech) a o 1 261 700,- Kč se zvyšuje financování.

 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ:

ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru

 

 

Zasedání řídil:
Starosta - Rostislav Trtilek

 

Zapisovatel:
Jitka Trávníčková

 

Ověřovatelé zápisu:
Andrea Nenkovská
Marie Kubíčková
 

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 1.11.2013
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o