Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 38. zasedání ZO ze dne 11.9.2013

38. zasedání ZO ze dne 11.9.2013

 

USNESENÍ

Z 38. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

KONANÉHO DNE 11.9.2013

 

 

 

Zastupitelstvo se v počtu 8 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:


ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

38/1 ZO schvaluje navržený program jednání
38/2 ZO schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku, který bude vyměřen z části pozemku parc.č. 3053
38/3 ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu za úplatu 1 000,- Kč pro obec na p.č. 2922 zapsané na LV 10001 v k.ú. Příbram na Moravě na umístění kabelu NN - ,,Příbram – Horák“ (Skalky)
38/4 ZO schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu za úplatu 1 000,- Kč pro obec, na pozemku p.č. 2410/1 zapsaném na LV 10001 v k.ú. Příbram na Moravě na umístění zemní kabelové přípojky NN pan Hrdina
38/5 ZO schvaluje navýšení příspěvku Sdružení rybáři Příbram o 15 000,- Kč
38/6 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 10 - navýšení příjmů o 18 800,- Kč (dotace VPP) a o 18 800,- Kč se snižuje financování
38/7 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 11 - navýšení příjmů o 95 000,- Kč (příjem daně, vratka dotace volby prezident) a výdajů o 95 000,- Kč (přesuny v položkách a paragrafech, rezervy – multikára, mim. příspěvek škola)3
38/8  ZO schvaluje zveřejnění záměru na odprodej technologie úpravny vody z majetku obce kterou tvoří tato technologická zařízení: provzdušňovací reaktor, usazovací reaktor, odželezňovací reaktor, odmanganovací reaktor, akumulační nádrž a 3 dávkovací soubory, které se skládají ze zásobní nádrže a dávkovacího čerpadla. To vše vč. technologického potrubí a stávající tvarovky a armatury


 

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ:

ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru
ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboruZasedání řídil:
Starosta - Rostislav Trtilek

 

Zapisovatel:
Jitka Trávníčková

 

Ověřovatelé zápisu:
Josef Patočka č.20
Jan Kadaňka
 

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 1.11.2013, poslední změna 1.11.2013
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o