Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 43. zasedání ZO ze dne 12.2.2014

43. zasedání ZO ze dne 12.2.2014

USNESENÍ

Z 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

KONANÉHO DNE 12.2.2014

 

Zastupitelstvo se v počtu 7 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:

 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

43/1

ZO schvaluje upravený program jednání

 

43/2

ZO schvaluje hospodářský výsledek školy za rok 2013 v částce 184 021,76 Kč a jeho převod do rezervního fondu školy

 

43/3

ZO schvaluje úpravu prostoru zahrádky před školou ve výši 39 615,- Kč

 

43/4

ZO schvaluje inventarizaci majetku a závazků obce k 31.12.2013

 

43/5

 ZO schvaluje Smlouvu o dílo s Ing. Drozdem na vypracování návrhu znaku a vlajky obce ve výši 10 000,- Kč

 

43/6

ZO schvaluje Směrnici č. 1/2014 o schvalování účetní závěrky obce Příbram na Moravě

 

43/7

ZO schvaluje žádost o dotaci na MMR na realizaci přístřešku na posezení u kulturního domu a víceúčelového přístřešku na návsi v obci Příbram na Moravě

 

43/8  ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2014 – navýšení příjmů o 65 800,- Kč (úprava daně PO za obec) a výdaje 116 500,- Kč –(přesuny v položkách a paragrafech a daň PO za obec, TJ Sokol) a o 50 700,- Kč se zvyšuje financování.

 

 


ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ:
- zprávu finančního výboru

 

 

Zasedání řídil:
Starosta - Rostislav Trtilek

Zapisovatel:
Jitka Trávníčková

Ověřovatelé zápisu:
Marie Kubíčková
Jan Kadaňka
 

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 29.9.2014
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o