Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 44. zasedání ZO ze dne 12.3.2014

44. zasedání ZO ze dne 12.3.2014

USNESENÍ

Z 44. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

KONANÉHO DNE 12.3.2014

 

Zastupitelstvo se v počtu 8 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:

 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

 

44/1

ZO schvaluje upravený program jednání

 

44/2

ZO schvaluje revokaci usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 29.7.2013 – bod 37/6, které tímto pozbývá platnosti

 

44/3

ZO schvaluje návrh znaku a praporu obce A

 

44/4

ZO schvaluje dodavatele na dopravní značení v obci firmu Hicon – dopravní značení, s.r.o. za 47 343,- Kč

 

44/5

ZO neschvaluje umístění mobilní stavební buňky na hrázi rybníka Kuchyňka místním sdružením Rybáři Příbram

 

44/6

ZO schvaluje revokaci usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 16.1.2013 – bod 31/3, které tímto pozbývá platnosti

 

44/7

ZO schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku parc.č.515/1 o výměře 128m2

 

44/8

ZO schvaluje Rozpočtový výhled obce Příbram na Moravě na léta 2015 – 2017

 

44/9 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014 – navýšení příjmů o 12 500,- Kč (VPP a popelnice) a výdajů o 14 300,- Kč (přesuny v položkách a paragrafech VPP, popelnice, projekty) a o 1 800,- Kč se zvyšuje financování

 


ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ:

- zprávu finančního výboru
- dopis pan Hvězdy ve věci zabudování dopravního zrcadla v zatáčce u hřiště
- zprávu o bezpečnostní situaci v obci Příbram na Moravě
- informace týkající se SVaK Ivančice a MR Kahan

 


Zasedání řídil:
Starosta - Rostislav Trtilek

Zapisovatel:
Jitka Trávníčková

Ověřovatelé zápisu:
Andrea Nenkovská
Ladislav Hvězda
 

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 29.9.2014
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o