Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 45. zasedání ZO (mimořádné) ze dne 31.3.2014

45. zasedání ZO (mimořádné) ze dne 31.3.2014

USNESENÍ

Z 45. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

MIMOŘÁDNÉ

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

KONANÉHO DNE 31.3.2014

 

Zastupitelstvo se v počtu 7 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:

 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

45/1

ZO schvaluje upravený program jednání

 

45/2

ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě č. 104005227/001o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu za úplatu 51 000,- Kč pro obec na parc. č. 2535 a parc. č. 3067 zapsané na LV 10001 v k.ú. Příbram na Moravě

 

45/3

ZO schvaluje dodavatele na opravu střechy - STOLAŘSTVÍ Smutný Vladimír, Jiráskova 384, Zbraslav za 253 616,- Kč s DPH

 

45/4

 ZO schvaluje účetní závěrku PO ZŠ Příbram na Moravě za rok 2013

 

45/5

ZO schvaluje hospodářský výsledek školy za rok 2013 v částce 184 021,76 Kč a jeho převod do rezervního fondu školy

 

45/6

ZO souhlasí se snížením příspěvku PO ZŠ Příbram na Moravě o 337 500,- Kč na 112 500,-Kč

 

45/7 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2014 – navýšení výdajů o 40 000,- (salonek v kulturním domě, škola snížení příspěvku, rezervy, přesun v položkách) o 40 000,- Kč se zvyšuje financování.


 
ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ:

- zprávu finančního výboru

 

 

Zasedání řídil:
Starosta - Rostislav Trtilek

Zapisovatel:
Jitka Trávníčková

Ověřovatelé zápisu:

Andrea Nenkovská
Marie Kubíčková
 

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 29.9.2014
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o