Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 48. zasedání ZO (mimořádné) ze dne 4.8.2014

48. zasedání ZO (mimořádné) ze dne 4.8.2014

USNESENÍ

Z 48. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

MIMOŘÁDNÉ

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

KONANÉHO DNE 4.8.2014


Zastupitelstvo se v počtu 8 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:

 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

 

48/1

ZO schvaluje upravený program jednání

 

48/2

ZO schvaluje zveřejnění záměru obce o odprodeji obecního pozemku p.č. 2939 o výměře 355m2

 

48/3

ZO schvaluje Firmu Smutný Zbraslav na výrobu altánu do částky 115 000,- Kč a pověřuje starostu k zajištění objednávky a realizaci

 

48/4

ZO schvaluje Firmu Hort Rapotice na zhotovení plochy v altánu ve výši 62 993,- Kč a pověřuje starostu k zajištění objednávky a realizaci

 

48/5

ZO schvaluje nátěr fasády kulturního domu firmou BEVA stav s.r.o. v hodnotě 58 199,- Kč

 

48/6

 ZO schvaluje navýšení příspěvku sdružení Rybáři Příbram o 20 000,- Kč na 40 000,- Kč.

 

48/7

ZO pověřují starosty k zakoupení techniky do výše 80 000,- Kč

 

48/8

ZO souhlasí se zakoupením dvouplášťové 10m3 nádrže na akumulaci vody na hřišti do 35 000,- Kč

 

48/9

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2014 – navýšení příjmů o 22 000,- Kč (VPP) výdaje 0,-(přesuny v položkách) a o 22 000,- Kč se snižuje financování.

 

48/10

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2014 – navýšení příjmů o 17 400,- Kč (VPP) výdaje 176 000,-(dotace VPP, oprava střechy kabiny, odvoz suti, přesuny v paragrafech a položkách), o 158 600,- Kč se zvyšuje financování

 

48/11 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2014 – navýšení příjmů o 29 000,- Kč (prodej pozemku, vydob. prostor, Ekokom), výdajů o 298 800,- Kč (přestupky, pergola, chodníky projekty, rybáři, nádrž, přesuny v položkách a paragrafech) o 269 800,- Kč se zvyšuje financování.

  

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ:
- zprávu finančního výboru

 

 

Zasedání řídil:
Starosta - Rostislav Trtilek

 

 

Zapisovatel:
Jitka Trávníčková

Ověřovatelé zápisu:
Andrea Nenkovská
Josef Patočka č.20
 

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 29.9.2014
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o