Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 49. zasedání ZO ze dne 10.9.2014

49. zasedání ZO ze dne 10.9.2014

USNESENÍ

Z 49. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

KONANÉHO DNE 10.9.2014

 

Zastupitelstvo se v počtu 8 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:

 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

49/1

ZO schvaluje upravený program jednání

 

49/2

ZO schvaluje žádost o povolení výjimky na školní rok 2014/2015 ze stanoveného počtu žáků v Základní škole z 24 žáků na 23 žáků.

 

49/3

ZO schvaluje žádost o povolení výjimky na školní rok 2014/2015 ze stanoveného počtu dětí v mateřské škole z 25 dětí na 28 dětí.

 

49/4

ZO neschvaluje navýšení rozpočtu školy o 66 122,- Kč

 

49/5

ZO schvaluje čerpat prostředky z rezervního fondu školy na nákup mrazničky a výdaje na malování ve výši 51 122,- Kč

 

49/6

ZO schvaluje prodej obecního pozemku parc.č.2939 o výměře 355m2 manželům Mgr. Pavlu Klepáčovi PhD.(nar.1976) a Mgr. Gabriele Klepáčové (nar.1978)oba bytem Pionýrská 246/9, Brno za 30,-Kč/m2 za pozemek a 170,-Kč/m2 za inženýrské sítě k pozemku - celkem za 71 000,- Kč s tím, že pokud budou chtít pozemek prodat, musí ho přednostně nabídnout obci za cenu za kterou jej koupil, tedy za 71 000,- Kč. Pokud bude kupující chtít prodat pozemek s již existující stavbou, doplatí obci stejnou částku za jakou pozemek koupil, tedy dalších 71 000,- Kč.

 

49/7

ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 2840 o výměře 39m2 panu Josefu Jochovi, bytem Bořetická 3, Brno za cenu 30,- Kč/m2 za pozemek a 111,-Kč inženýrské sítě k pozemku – celkem za 5 500,- Kč.

 

49/8

ZO neschvaluje odprodej pozemku parc. č. 509 o výměře 100 m2

 

49/9

ZO schvaluje dodavatele na topení v budově OÚ firmu Thermona Zastávka za 198 673,05 Kč

 

49/10

ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.:1040005771/002 – VN1 příp. Příbram Brodek, rek. VN a TS za úplatu 15 000,- Kč.

 

49/11

ZO schvaluje smlouvu 026496/14/0KH o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na nákup věcných prostředků požární ochrany pro JSDH Příbram na Moravě. Obec obdrží dotaci ve výši 30 000,- Kč

 

49/12

ZO schvaluje spolufinancování výdajů na zakoupení věcných prostředků pro JSDH Příbram n. M. ve výši 17 700,- Kč.

 

49/13

ZO schvaluje záměr Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice k přípravě projektu: „Příbram na Moravě – kanalizace a ČOV“

 

49/14

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 12 a to navýšení příjmů o 8 100,- Kč (VPP) výdaje 82 000,-(přesuny v položkách, technika zeleň, oprava kanálu, chodník) a o 73 900,- Kč se snižuje financování.

 

49/15 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2014 – navýšení příjmů o 4 200,- Kč (předpoklad dotace VPP), výdaje 0,- Kč (VPP, přesuny v položkách a paragrafech) o 4 200,- Kč se zvyšuje financování.

 

  
ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ:
- zprávu finančního výboru

 

 

Zasedání řídil:
Starosta - Rostislav Trtilek

 

Zapisovatel:
Jitka Trávníčková

Ověřovatelé zápisu:
Marie Kubíčková
Robert Čeléni
 

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 29.9.2014
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o