Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 1. zasedání ZO ze dne 5.11.2014

1. zasedání ZO ze dne 5.11.2014

USNESENÍ
USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘÍBRAM NA MORAVĚ
KONANÉHO DNE 5.11.2014


Zastupitelstvo se v počtu 7 přítomných zastupitelů z celkového počtu 7 usneslo takto:


ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:


1/1
Zastupitelstvo obce Příbram na Moravě schvaluje ověřovatele zápisu a zapisovatele


1/2
Zastupitelstvo obce Příbram na Moravě schvaluje navržený program jednání


1/3
Zastupitelstvo obce Příbram na Moravě souhlasí s volbou jednoho místostarosty


1/4
Zastupitelstvo obce Příbram na Moravě souhlasí s tím, že funkci starosty bude vykonávat dlouhodobě uvolněný člen zastupitelstva, ostatní funkce budou vykonávat neuvolnění členové zastupitelstva


1/5
Zastupitelstvo obce Příbram na Moravě souhlasí s veřejnou volbou starosty


1/6
Zastupitelstvo obce Příbram na Moravě volí starostou Rostislava Trtilka


1/7
Zastupitelstvo obce Příbram na Moravě volí místostarostku Marii Nevřivou


1/8
Zastupitelstvo obce Příbram na Moravě schvaluje, že finanční výbor bude tříčlenný


1/9
Zastupitelstvo obce Příbram na Moravě volí předsedou finančního výboru Jana Vaverku


1/10
Zastupitelstvo obce Příbram na Moravě volí členy finančního výboru Marii Kubíčkovou
a Ing.Zuzanu Křížovou PhD


1/11
Zastupitelstvo obce Příbram na Moravě schvaluje, že kontrolní výbor bude tříčlenný


1/12
Zastupitelstvo obce Příbram na Moravě volí předsedou kontrolního výboru Ladislava Blažka


1/13
Zastupitelstvo obce Příbram na Moravě zřizuje kulturní výbor, který bude jednočlenný


1/14
Zastupitelstvo obce Příbram na Moravě volí předsedou kulturního výboru Roberta Čeléniho


1/15
Zastupitelstvo obce Příbram na Moravě schvaluje měsíční odměnu neuvolněné starostce ve výši 5 000,- Kč; odměna bude vyplácena od 1.12.2014


1/16
Zastupitelstvo obce Příbram na Moravě schvaluje měsíční odměnu neuvolněným předsedům výborů ve výši 1 060,- Kč (tj. 880 Kč za výkon funkce předsedy výboru + příplatek za obyvatele ve výši 180 Kč); odměna bude vyplácena od 1.12.2014


1/17
Zastupitelstvo obce Příbram na Moravě schvaluje měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva obce ve výši 460,- Kč (tj. 280 Kč za výkon funkce člena zastupitelstva
+ příplatek za obyvatele ve výši 180 Kč); odměna bude vyplácena od 1.12.2014


1/18
Zastupitelstvo obce Příbram na Moravě deleguje Rostislava Trtilka jako zástupce obce ve Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice


1/19
Zastupitelstvo obce Příbram na Moravě deleguje Rostislava Trtilka jako zástupce obce v Mikroregionu Kahan


1/20
Zastupitelstvo obce Příbram na Moravě schvaluje vedení obecní kroniky panem Ladislavem Vaverkou

 

 

 

Zasedání řídil:
Starosta - Rostislav Trtilek

Zapisovatel:
Jitka Trávníčková

 

Ověřovatelé zápisu:
Ladislav Blažek
Jan Vaverka

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 13.2.2015, poslední změna 13.2.2015
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o