Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > Usnesení z 05. zasedání OZ, dne 5.2.2003

Usnesení z 05. zasedání OZ, dne 5.2.2003

U S N E S E N Í

Z 5. zasedání zastupitelstva

obce Příbram na Moravě dne 5.2.2003

 

1. OZ schvaluje příděl právnímu subjektu v částce 320 000,- Kč za rok 2003 a to měsíčně 36 000 Kč za měsíce říjen–březen (6x), měsíčně 24 000,- Kč za měsíce duben – září (4x) a 8 000,- Kč za měsíce červenec a srpen (1x)

2. OZ schvaluje odměny zastupitelům od 1.1.2003 v hrubé výši 500,- Kč pro zastupitele a 6 000 Kč pro místostarostu.

3. OZ schvaluje nákup počítače v hodnotě do 20 000,- Kč pro OÚ.

4. OZ schvaluje uzavřít smlouvu s AP INVESTING za účelem řešení situace kolem kolaudace vodovodu.

5. OZ schvaluje dodatek č. 2 ke zřizovací listině právního subjektu Základní škola Příbram na Moravě ve smyslu placení nájemného z obecního bytu ve škole zřizovateli.

6. OZ schvaluje uzavřít smlouvu zástupce obce Příbram na Moravě s JUDr. Hubičkou za účelem právního poradenství ohledně vodovodu.

 

Za správnost zápisu:

Trávníčková Jitka ……………………….

Trtilek Rostislav …………………………...

 

…………………………… …………………………………..

starosta místostarosta


Článek byl publikován 10.2.2006
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o